Lejebetingelser

Alle priser er eksklusiv kørsel og inklusiv moms.
Vi kører over hele Sjælland og giver tilbud på kørsel når vi kender leveringsadressen.

Vi planlægger vores kørsel effektivt for os selv – og billigst for kunderne

Som udgangspunkt løber hvert lejemål over én weekend eller én fest – men kontakt os hvis i har andre behov.

Levering af borde, bænke, stole og andet tilbehør uden telt, sker som udgangspunkt til kantsten/ indkørslen.

Leje af service skal være afskylet og fri fra madrester, når det leveres / hentes tilbage.

Lejebetingelser for telte

1. Lejer har det fulde ansvar for det lejede,herunder også hændelig uheld.

2. Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påviler alene lejeren.

3. Udlejer har intet ansvar for person og tingskader i og udenfor teltet.

4. Såfremt der er fejl eller mangler ved modtagelsen af telt,skal lejer reklamere overfor udlejer straks.

5. Er der skader eller mangler på det lejede ved afhentning,er lejer pligtig til erstatte dette.

6. Lejer skal sørge for at pladsen er ryddet.

7. Når teltet ikke anvendes skal det være lukket.

8. Ved force majeure eller ligende der forhindre opsætning eller nedtagning,er udlejer uden ansvar for lejer og andre.

9. Der må ikke anvendes tape eller andet på teltdug.